Prodej nových i použitých

Strojů a zařízení

pro odpadové hospodářství

Nástrčný systém VARIA

Rychlá montáž i údržba, optimální hospodárnost. Jednoduchá montáž údery shora nebo bočním zasunutím. Jednoduchá demontáž vypáčením nebo bočním vysunutím. Použitím adaptačních lišt nevzniká žádný otěr na ocelových nosnících. První vystrojení a přestavba všech typů třídičů. Vysoká trvanlivost proti otěru a vysoký třídící výkon. Plochy z materiálů KÜPRENE, GK-SOFT, GIGANT, CLEAN a z drátu - vše pro jeden nástrčný systém.

Nástrčný systém IDEAL

  • vysoká flexibilita a trvanlivost, velká otevřená třídící plocha. 
  • vysoký třídící výkon,  maximální třídící plocha, lehká a jednoduchá montáž a  demontáž, jednoduchá spodní konstrukce, dobrá hospodárnost
  • provedení ve všech materiálech Küper,  žádné přídavné připevňovací díly

Plošná síta

Plošná síta rovněž vyrábíme ze všech našich materiálů i z drátů. Máte k dispozici integrovanou ocelovou výztuž, zpravidla ve formě děrovaného plechu nebo rámové konstrukce. Dodáváme také samonosné plošné třídící plochy. Ty jsou zpevněny přídavnými přivařenými podporami. Provedení forem a rozměrů je variabilní v širokém rozsahu a je určováno podle inviduálních kritérií. Protože naše síta vyrábíme přesně na dané rozměry, mohou být na třídiči použita bez dalších úprav.

Plochy napínané

Napínaná síta vyrábíme ze všech našich materiálů 

  • GIGANT, CLEAN, KÜPRENE, GK-SOFT STANDARD, i z drátu.

Ocelové lanka a ocelové výztuže nesou opotřebovatelný materiál. Lanka výztuže přenáší příčné síly. Plochy vyrábíme podle požadavků v různých rozměrech, s otvory různých typů a velikostí. Naše napínaná síta mohou být instalována na všech třídičích bez přestavby opěrné konstrukce. 

 


Stálým vývojem našeho nástrčného systému VARIA je nyní možné vyrábět třídící plochy s maximální otevřenou třídící plochou. Třídící plocha podobná jako provedení z drátu s podstatně vyšší životností. Nárůst třídícího výkonu o 50%. Vyrábí se i v systému GK 85 (podob. jako Isenmann)  . Dodává se v provedení guma i plast, pro suché i mokré třídění.

Material: drcený basalt

Použítí gumy GIGANT v kamenolomu, suché třídění

 

Odkaz na youtube stránku, kde můžete najít videa našich strojů