Ostatní

Stacionární stroje pro odpadové hospodářství - Otevírače pytlů, apod.

Stacionární stroje pro rozdružování balíků, pytlů a dalších odpadových materiálů jsou nezbytným vybavením v průmyslových provozech i recyklačních centrech. Tyto stroje umožňují rychlé a efektivní rozdělování odpadu na jednotlivé složky, což zvyšuje míru recyklovatelnosti a redukuje množství odpadu skončujícího na skládkách.

Automatické násypky pro plynulý proud materiálu, a další stroje.