Třidiče

 

Existuje několik typů mobilních třidičů odpadových materiálů, které se používají k rozdělení odpadu do různých kategorií a umožňují jeho další využití. Mezi nejčastěji používané mobilní třidiče patří bubnový třidič, vzduchový třidič, hvězdicové třidiče a stavební třidiče.

 

  • Bubnový třidič používá velký válcový bubon, který se otáčí a tlačí materiál přes síta nebo otvory v bubnu. Při pohybu materiálu přes bubon se odpad rozdělí na různé velikosti a kategorie podle velikosti děr v sítech nebo otvorů v bubnu. Bubnové třidiče jsou často používány k třídění organického odpadu nebo dalších druhů odpadu, jako jsou například plastové lahve nebo papír.
  • Vzduchový třidič používá vzduchový proud k oddělení lehkých a těžkých materiálů. Materiál se podává na pás nebo do trubice a je vysokorychlostním vzduchovým proudem odváděn na vzdálenost. Díky gravitační síle se těžké materiály jako sklo nebo kovy usazují na dolní straně pásku, zatímco lehké materiály jako papír nebo plast se odvádějí do vzdálenosti.
  • Hvězdicové třidiče používají rotační válec s opotřebitelnými díly na každém z nich, které připomínají hvězdy - proto hvězdicové. Princip třídění je postup materiálu přes hvězdy a díky mezerám/ otvorům mezi nimy je materiál přesíván na vynášecí pásy. 
  • Stavební třidiče jsou speciální druh třidiče, který se používá pro třídění stavebního odpadu jako například cihel, betonu a kamení. Tyto stroje jsou navrženy pro třídění velkých objemů materiálu a obvykle používají různé druhy síťovin, rošty nebo řetězy pro oddělení různých kategorií materiálu.