Prodej nových i použitých

Strojů a zařízení

pro odpadové hospodářství

Dotace na kompostování čistírenských kalů

Příjem žádostí od 3. 9. 2018 do 2. 12. 2019 nebo do vyčerpání alokace

Kdo může žádat?

Podnikatelské subjekty, obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové organizace,

příspěvkové organizace, státní podniky.

Jaké výdaje je možné podpořit?

Kompostárny budující nebo navyšující kapacitu zpracování čistírenských kalů:

• nákup nemovitosti

• stavební a inženýrské práce

• pořízení technologie (např. spodní provětrávání)

• nakladač nebo manipulátor

• drtič nebo štěpkovač

• překopávač

• síto

• rozmetadlo hnoje

Podmínky:

❖ Pro nově budované i stávající kompostárny, které navyšují zpracování kalů

❖ Lze přijímat i jiné BRO, ale započítávány jsou pouze kaly

❖ Zajistit vhodné místo pro kompostování s vodohospodářsky zabezpečenou plochou a jímkou (vhodná jsou hnojiště, silážní žlaby atp.).

❖ Získat přísliby na dodávku kalů na min. 50 % celkové kapacity zpracovávaných kalů

Kolik lze získat na jeden projekt?

Rozpočet projektu 0,5 mil. Kč až 140 mil. Kč

Režim de minimis (200 000 EUR za tři roky)

výše podpory: 85 %

Při vyčerpaném de minimis

výše podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %, velký podnik 25 %

Náklady na vyřízení dotace jsou uznatelným výdajem projektu.

 

Youtube

Odkaz na youtube stránku, kde můžete najít videa našich strojů

Zde