Prodej nových i použitých

Strojů a zařízení

pro odpadové hospodářství

Úvodní strana » Aktuality » SMARTFERM Mobilní systém

SMARTFERM Mobilní systém

Eggersmann představuje nový systém suché fermentace odpadů – SMARTFERM. 
 


SMARTFERM - Mobilní systém

Eggersmann představuje nový systém suché fermentace odpadů – SMARTFERM. Představuje to technologii firmy Eggersmann pro úplně nové trhy v úplně nové dimenzi. Systém SMARTFERM se může provozovat v mezofilním (cca. 38oC) i v termofilním (cca.55°C) prostředí. Navíc je integrován i proces hygienizace.


Výhody SMARTFERMu:

+ suchá fermentace na malé ploše

+ hospodárné řízení a provoz

+ použitelné i při malých množstvích

+ efektivní decentrální výroba energie a tepla

+ semimobilní zařízení

 

SMARTFERM – kompaktní rozměry.

Na ploše 18,5 x 15 m Vám postavíme 4 fermentory zařízení SMARTFERM v době jen 20 pracovních dní. Firma Eggersmann nabízí i stavební práce, např. betonáže.

SMARETFERM je kompaktní zařízení suché fermentace pro množství cca. 3.000 – 3.600 t/rok, jako např.

Péče o zahrady, parkové plochy a hřbitovy

Využívejte efektivně energetický potenciál zbytků ze zeleně a rostlin.

Bioodpady

Získávejte energii z bioodpadů ! Pomocí SMARTFERMu může být z biologicky odbouratelných odpadů efektivně získávána energie.

Péče o liniovou zeleň

Zpracování vedlejších produktů a šetření komunálních nákladů. Pomocí SMARTFERMu budete vyrábět ze zelených odpadů obnovitelnou energii.

Zemědělské vedlejší produkty

Pomocí technologie SMARTFERM může z rostlinných zbytků a živočišného hnoje vznikat energeticky bohatý bioplyn a výživné hnojivo. 

Zahradnictví

Využijete organické odpady a získáte fermentované výživné zbytky. Pomocí SMARTFERMu využijete zelené odpady pro výrobu bioplynu a dále energii a teplo.


SMARTFERM                                                      

Pomocí technologie SMARTFERM můžete vyrábět bioplyn s hospodářským ziskem.

 

Elektrická energie/teplo                                              Fermentační zbytky

Vyráběný bioplyn je dále využíván                              Další zpracování fermentačních zbytků,

pro výrobu energie a tepla. Dle vlastností                  jako např.biologické sušení, je bez

vstupního materiálu můžete dosahovat                      problémů možné.

následujících výkonů :

-  75 – 150 kW v elektrice                                          - výživné hnojivo

- 115 – 200 kW v teple                                                - prostředek pro zlepšení kvality půdy

Kontaktní osoba v ČR :

Ing.Dalibor Vostal, Smetanova 8, 602 00  Brno

Tel: 603 886 030, Fax : 549 250 891, mail : info@vostal.cz

Youtube

Odkaz na youtube stránku, kde můžete najít videa našich strojů

Zde