Úvodní strana » Aktuality » Nový dotační program hnědá úsporám

Nový dotační program hnědá úsporám

Nový Dotační Program pro Rozvoj Kompostáren: Podpořte Ekologické Zpracování Organického Odpadu

Nový Dotační Program pro Rozvoj Kompostáren: Podpořte Ekologické Zpracování Organického Odpadu

 

Nový Dotační Program pro Rozvoj Kompostáren: Podpořte Ekologické Zpracování Organického Odpadu

 

Kompostárny hrají klíčovou roli při zpracování bio-odpadu a přeměně ho na cenný kompost, který lze využít na zemědělské půdě. Pro podporu rozvoje těchto zařízení a zvýšení jejich kapacity byl zahájen nový dotační program. Jeho cílem je povzbudit stávající kompostárny k modernizaci a rozšíření svých operací.

Co Program Nabízí

Dotační program nabízí finanční podporu pro dovybavení stávajících kompostáren, včetně stavebních prací a nákupu technologie. Podmínky pro získání dotace jsou následující:

  • Navýšení Kapacity: Na každých investovaných 20 000 Kč je třeba zpracovat 1 novou tunu bio-odpadu (BRKO). Tímto způsobem můžete rychle zvýšit svou schopnost zpracovávat organický odpad a vytvářet kvalitní kompost.

  • Aplikace Kompostu na Zemědělskou Půdu: Vytvořený kompost musí být použit na zemědělské půdě. Tímto způsobem se zajišťuje, že vytvořený produkt přináší prospěch našemu prostředí a zemědělskému sektoru.

Míra Podpory

Program nabízí vysokou míru podpory ve výši 70% z oprávněných nákladů. Tato podpora může být poskytnuta v režimu de minimis nebo v rámci regionální podpory, což vám umožní získat značnou finanční injekci pro váš projekt.

Kdo Je Oprávněn Žádat

O dotaci mohou žádat subjekty provozující stávající odpadovou kompostárnu s roční kapacitou nad 150 tun bio-odpadu. Pokud splňujete tuto podmínku, můžete zažádat o podporu a přispět tak k udržitelnému řešení zpracování bio-odpadu.

Jak začít

Pokud jste oprávněným žadatelem, stačí následovat několik kroků:

  1. Připravte Projekt: Vypracujte plán na modernizaci vaší kompostárny, včetně specifikací technologie a stavebních prací.

  2. Zažádejte o Dotaci: Po vypracování projektu zažádejte o dotaci v souladu s pravidly programu.

  3. Realizujte Projekt: Po schválení dotace můžete začít s realizací projektu a rozvojem vaší kompostárny.

  4. Aplikujte Kompost: Vytvořený kompost může být použit na zemědělské půdě, čímž se napomáhá zlepšení půdní kvality a udržitelnosti zemědělství.

Vosting - Váš Partner pro Kompostovací Technologie

Jestliže hledáte spolehlivé a moderní kompostovací technologie pro váš projekt, neváhejte se obrátit na firmu Vosting. Nabízíme širokou škálu strojů pro kompostování, které mohou efektivně zpracovávat bio-odpad a přispívat k úspěchu vaší kompostárny.

Pro více informací o našich produktech a možnostech financování pomocí této dotační iniciativy nás kontaktujte na emailu info@vosting.cz. Rádi vám poskytneme podrobnosti a poradíme s vašimi potřebami.

Závěr

Tento nový dotační program nabízí výjimečnou příležitost pro rozvoj a modernizaci kompostáren. Přispějte k ochraně životního prostředí a udržitelnému zemědělství tím, že se zapojíte do této iniciativy. Pro více informací a podrobnosti o žádostech o dotaci a strojích pro kompostování se obraťte na nás na emailu info@vosting.cz. Společně můžeme dosáhnout pozitivních změn v oblasti zpracování bio-odpadu a péče o naši planetu.